Erhvervsfolk udtaler sig om musikkens værdi i organisationer

ISS adm. direktør, Jeff Gravenhorst, direktør i Harald Nyborg, Erling Daell, kommunikationsdirektør i Danske Bank, Jeantte Fangel Løgstrup, m.fl. udtaler sig om musikkens værdi i relation til arbejdspladsen.


"Erhvervslivet skal ud på en dannelsesrejse"

Kommunikationsdirektør Danske Bank


"Musik skaber værdi i organisationer"

Tidl. Adm. Direktør Call Me


"Musik og kreativitet gør en stor forskel i virksomheder"

Direktør Designmuseum Danmark


"Musik løfter butikkers omsætning"
 

Direktør Harald Nyborg


"Musik er vejen til nye erkendelser"

Tidl. Adm. Direktør Call Me