Det skriver medierne om os og musikkens sundhedsfremmende værdi:Er velkomne til at kontakte os og få svar
på spørgsmål om projektets aktiviteter. 

Journalister kan også kontakte vores øvrige medarbejdere direkte.

Journalister og meningsdannere: