Tænketanken Musik & Sundhed arbejder hver dag for at implementere sundhedsfremmende musik i sundhedssektoren i Danmark, og Folkemødet 2018 på Bornholm var ingen undtagelse. Her samlede vi ambitiøse organisationer i feltet og satte en række eksperter i stævne for at sætte fokus på musikkens sundhedsfremmende virkning på demensområdet. Alt sammen for at skabe et sundere liv med musik i fremtidens ældrepleje.


Musik & Sundhed afholdte to velbesøgte arrangementer sammen med Innovationsnetværket Danmark, hvor partner i Musik & Sundhed, Danish Sound Network, var vært. Yderligere samarbejdspartnere talte bl.a. Welfare Tech og Folkebevægelsen for et demensvenligt Danmark. Helt konkret afviklede vi dels et stort dansearrangement, hvor vi "gav demens et twist" og dels en uddybende paneldebat om musikkens virkning mod demens i fremtidens ældrepleje med eksperter på tværs af forskning, praktiske erfaringer, teknologi, virksomheder mm.

 Paneldebatten under Musik & Sundheds hovedarrangement, der satte fokus på fremtidens demenspleje med musik. Med deltagelse (venstre mod højre) Danish Sound Network, Wavecare, VIA University College, Dansk Musikterapeutforening og DJBFA / Komponister og Sangskrivere.

Paneldebatten under Musik & Sundheds hovedarrangement, der satte fokus på fremtidens demenspleje med musik. Med deltagelse (venstre mod højre) Danish Sound Network, Wavecare, VIA University College, Dansk Musikterapeutforening og DJBFA / Komponister og Sangskrivere.

Én af hovedkonklusionerne fra debatten med titlen "Lyden af livskvalitet: Til tonerne af de glemte minder" var bl.a., at man bør nedsætte et ekspertudvalg, der kan komme med anbefalinger til udviklingen af et kompetencecenter, der kan få sundhedsfremmende musik over for demens ud og gøre en praktisk forskel. Tænketanken Musik & Sundhed vil arbejde videre med anbefalingsdelen af brugen af musik, så flere plejecentre i landets kommuner kan sætte musikken mere i spil. 

 Som led i den nationale kampagne "Giv demens et twist" var Tænketanken Musik & Sundhed med, da et fyldt telt med mere end 60 mennesker bogstavelig talt gav demens et twist til tonerne af musik, der passede til formålet.

Som led i den nationale kampagne "Giv demens et twist" var Tænketanken Musik & Sundhed med, da et fyldt telt med mere end 60 mennesker bogstavelig talt gav demens et twist til tonerne af musik, der passede til formålet.

Her ses et fyldt telt på Folkemødet 2018 “give demens et twist” med ambassadør for den nationale kampagne, Silas Holst, som instruktør.

Er du eller din organisation interesseret i at "bydes op til dans" og tage del i arbejdet med at få sundhedsfremmende musik i spil på de danske plejecentre? Så hører vi meget gerne fra dig.

Læs mere om arrangementerne HER