Den 8. februar 2017 afholder vi vores første møde i tænketanken under overskriften: Musik & Sundhed. I sin kerne er det et kreativt udviklingsrum på tværs af musik og sundhed, hvor forskere, patientforeninger, interesseorganisationer, erhvervsfolk og komponister i fællesskab skal idéudvikle og føde nye spændende musikinitiativer til implementering i sundhedssektoren. Initiativet skal hjælpe os med at indfri visionen om at skabe et sundere liv med musik.

Skrevet af direktør for innovation & udvikling
i MusicBusiness 2020, Josephine Hall


 Josephine Hall (i midten) i samtale med en komponist og en erhvervsperson. 

Josephine Hall (i midten) i samtale med en komponist og en erhvervsperson. 

Forestil dig et samfund, hvor musik er en fast del af behandlingen på landets hospitaler, hos tandlæger, i venteværelser, på operationsstuer, i ambulancer, på landets arbejdspladser og i det offentlige rum. Det ligger ikke så langt ude i fremtiden, som nogen måske går og tror, og det er der mange gode grunde til.
 

Samler faggrupper i et tværfagligt samarbejde
I den seneste tid har vi arbejdet med at identificere og kortlægge potentielle samarbejdspartnere inden for sundhedsområdet fra den akademiske verden, fra landets patientforeninger, den kommercielle verden og i det offentlige. Alle grupperne vil være repræsenteret på det første møde i tænketanken, der løber af stablen på onsdag. Vi ser frem til at agere brobygger mellem de forskellige faggrupper og facilitere igangsættelsen af et produktivt samarbejde, der kan bidrage til musikkens udbredelse og bidrage til at øge velværet og helbredet for os alle.

 Dreamer's Circus leverer et brag af en optræden på et tidligere Soundboard-arrangement.

Dreamer's Circus leverer et brag af en optræden på et tidligere Soundboard-arrangement.

Musik bidrager til bedre helbred
Det kommende tænketanksmøde er det første i rækken af flere. Deltagerne har en fælles interesse i at sætte fokus på, hvordan musikkens efterhånden ret veldokumenterede virkning kan blive en aktiv del af sundhedsindsatsen. Det vil nemlig gavne os alle både fysisk og psykisk at få musikken i spil på nye måder og anvende den mere strategisk i sundhedsøjemed. Heldigvis findes der allerede flere gode eksempler på, at musikken bliver brugt til at optimere danskernes helbred. Det er fantastisk. Men vi kan gøre endnu mere.

Politisk medvind netop nu
Lige nu oplever vi politisk medvind for anvendelsen af musik inden for sundhedsområdet. Interesseorganisationer og landets lokal- og folketingspolitikere er ved at få øjnene op for musikkens sundhedsfremmende værdi og potentiale. Derfor er timingen rigtig netop nu, og vi skal smede mens jernet er varmt.

 Debat om Musik & Sundhed på Folkemødet på Bornholm i juni 2016.

Debat om Musik & Sundhed på Folkemødet på Bornholm i juni 2016.

Et sundere liv med musik
Musikkens sundhedspotentiale er stort. Det er vi langt fra alene om at mene. Vi ser det som en fælles opgave at skubbe på den udvikling, hvor musikken kommer så mange mennesker til gode som muligt. 

Vi håber, at alle jer, der læser med derude, har lyst til at være med til at skubbe på den udvikling.

Ønsker du at bidrage til ambitionen om at udbrede musikkens sundhedsfremmende virkning i samfundet, eller er du blot nysgerrig på at høre mere om tiltaget? Så hold ikke igen med at tage kontakt til mig på josephine@mb2020.dk eller +45 42 32 31 18.