En unik mulighed fra erhvervslivet betyder, at forretningsudvikler Jens Kofoed fremover koncentrerer sin indsats i MusicBusiness 2020 som bærende medlem af vores nye ambitiøse ’Sundheds Soundboard’. Soundboardet samler nogle af landets førende fagpersoner på sundhedsområdet. Jens Kofoed fortsætter dermed som en del af kernen i den udviklende del af projektet i Sundheds Soundboardet for at kunne bidrage til MB 2020s nye fokus på Musik & Sundhed.

Skrevet af kommunikationsansvarlig
Lasse Alfastsen


I løbet af kort tid lancerer MusicBusiness 2020 et nyt netværk, der skal samle nogle af landets førende forskere og fagfolk inden for sundhedsområdet, som vi har valgt at døbe Sundheds Soundboardet.

 Jens Kofoed byder velkommen til Superliga Soundboard i december sidste år. Soundboardet skifter nu navn og fokus over mod sundhed, hvor det tidligere fokuserede på musik i erhverv i et bredere perspektiv.

Jens Kofoed byder velkommen til Superliga Soundboard i december sidste år. Soundboardet skifter nu navn og fokus over mod sundhed, hvor det tidligere fokuserede på musik i erhverv i et bredere perspektiv.

Sundheds Soundboardet skal sætte en ny offensiv dagsorden
DJBFA håber, at det nye netværk vil medvirke til at føde nye tanker om, hvordan musik kan blive en mere aktiv del af sundhedsområdet. Sundheds Soundboardet får dermed en nøglerolle i forhold til at lykkes med den ambitiøse plan om at give musikken en mere aktiv rolle i danskernes sundhed.

 Jens Kofoed faciliterer debat om musik i det forhenværende Superliga Soundboard.

Jens Kofoed faciliterer debat om musik i det forhenværende Superliga Soundboard.

 Formand for DJBFA, Susi Hyldgaard, i aktion på vores tidligere Superliga Soundboard.

Formand for DJBFA, Susi Hyldgaard, i aktion på vores tidligere Superliga Soundboard.

- Derfor er vi også utrolig glade for, at vi har kunnet overtale Jens Kofoed til at blive en af de bærende kræfter i det nye netværk. Jens Kofoed har netop meddelt, at han har fået mulighed for at indtræde i et stort erhvervsprojekt. Han ønsker dog at fortsætte i det nye Sundheds Soundboard, selvom han fremover ikke vil være en del af det daglige sekretariat. Vi ser meget frem mod det fortsatte samarbejde med Jens Kofoed, som også fremadrettet vil fungere som tæt sparringspartner med sin store erfaring fra erhvervslivet og PR-branchen, siger formanden for DJBFA, Susi Hyldgaard.
 

Ser frem til fortsat at spille en vigtig rolle
Jens Kofoed ser nu frem til at fortsætte i sin nye rolle som en del af det ambitiøse Sundheds Soundboard.

Jens Kofoed

- Jeg tror på projektet MusicBusiness 2020 med fokus på Musik & Sundhed. Derfor er jeg utrolig glad for at fortsætte i projektet i en ny rolle, hvor jeg føler, at jeg fortsat kan bidrage med meget. De seneste år i MB 2020 har været en utrolig lærerig og spændende proces, og jeg glæder mig til at bære mine erfaringer med over i min nye rolle i projektet, siger Jens Kofoed og fortsætter:
 

- Der er et kæmpe uforløst potentiale for anvendelsen af musik på sundhedsområdet. Så det håber vi fortsat at kunne udvikle sammen med de mange forskellige sundhedsfaglige grupper og kapaciteter, der findes her i landet. Vi oplever stor politisk interesse, og nu er det op til os at udnytte den medvind, afslutter Jens Kofoed.


Projektet har stort fokus på udvikling
Som følge af den nye strategiplan for MusicBusiness 2020 justerer DJBFAs bestyrelse MusicBusiness-projektet således, at der i højere grad er fokus på at udbrede musikkens positive elementer inden for sundhedsområdet fremfor at fokusere på at indgå aftaler med erhvervslivet på vegne af komponister. Vi har derfor også fokus på komponisters egenudvikling og komponisternes forståelse for, hvordan deres projekter passer inden for rammen af Musik & Sundhed.

 Medlemstilbud som fx. Erhvervsnetværket fortsætter uforandret.

Medlemstilbud som fx. Erhvervsnetværket fortsætter uforandret.

Medlemstilbud fortsætter uforandret
MusicBusiness 2020 vil fortsat tilbyde forretningsudvikling til DJBFA-medlemmer inden for rammen Musik & Sundhed. Josephine Hall, som har arbejdet tæt sammen med Jens Kofoed det seneste år, vil fortsat bruge sin erfaring med forretningsudvikling til at rådgive musikkens skabere og hjælpe dem med at udvikle deres komponistforretninger.

Derudover fortsætter vores tilbud om coaching, workshops og adgang til erhvervspersoner i vores Erhvervsnetværk. Dermed fortsætter alle vores medlemstilbud uforandret.

 Debat på årets folkemøde om musik og sundhed med MF'ere, sundhedseksperter og lokalpolitikere.

Debat på årets folkemøde om musik og sundhed med MF'ere, sundhedseksperter og lokalpolitikere.

Kommunikationschef i DJBFA deltager i udviklingen af projektet
Desuden har kommunikationschef i DJBFA, Thomas Garlov, været en fast tilkoblet del af MusicBusiness 2020 siden DJBFA tilbage i maj 2015 valgte at overtage projektet. Her har han suppleret Jens Kofoed med at varetage relationen til politikere, interesseorganisationer og virksomhedsledere. Denne funktion vil Thomas Garlov også varetage fremadrettet.

Det første Sundheds Soundboard løber af stablen i februar 2017.