Efter 10 brobyggende netværksmøder 
med komponister og erhvervsfolk gør netværksfacilitator, Asger Steenholdt,
status og deler sine erfaringer.


 Asger i aktion i Erhvervsnetværket

Asger i aktion i Erhvervsnetværket

- Asger du har i de seneste 12 måneder parret komponister med repræsentanter fra forskellige dele af dansk erhvervsliv fra alt fra reklamefolk til sundhedskonsulenter og direktører. 
Hvad er den vigtigste erfaring, du har gjort dig som bindeled mellem musikkens skabere og erhvervsfolk? 

"At erhvervsfolkene generelt er meget imødekommende og nysgerrige over for komponister. De finder de æstetiske kompetencer og livssyn fra kunstens verden inspirerende. Det giver dem energi at møde mennesker, der tænker anderledes. Dét siger de alle sammen. De vil rigtig gerne komponister og bruger gerne deres fritid og ekspertise på at hjælpe dem videre". 

Erhvervsfolk elsker kreative input

"Komponister har masser af gode idéer til, hvordan man kan gøre tingene anderledes. Den kreative sparring, der udfolder sig i Erhvervsnetværket, er super. Det giver simpelthen erhvervsfolkene kreative perspektiver på deres projekter. Samtidig er det en fed mulighed for komponisterne at få testet deres idéer og finde ud af, om det har nogen relevans for erhvervslivet", forklarer Asger.

 Komponister og erhvervsfolk sparrer på kryds og tværs i Erhvervsnetværket

Komponister og erhvervsfolk sparrer på kryds og tværs i Erhvervsnetværket

Komponisters største udfordring

"Som jeg ser det, er den største udfordring for komponister i mødet med erhvervlivet at blive bedre til at forklare, hvordan det vi komponister laver skaber værdi. Vi skal omformulere vores til tider ret høje abstraktionsniveau til noget, der er til at forstå for ikke-komponister", siger Asger og fortsætter.
"Komponister skal være bedre til fortællingen om, hvad musik og deres komponistvirke og forretning bidrager med. Også skal de være bevidste om, at erhvervsfolk spørger “what is in it for me”. Det skal de kunne svare på, hvis de bliver vækket kl. 3 om natten", uddyber Asger. 

Det nytter noget at teste sig selv

"Min allervigtigste erfaring i forhold til Erhvervsnetværket er: AT DET NYTTER! Tør man som komponist at bede om hjælp, og er man klar på at udvikle sin komponistforretning, så nytter det noget. Man får simpelthen ting til at ske. En skarpere hjemmeside, flyveklart salgsmateriale, mulighed for at teste sig selv af. Det rykker hver enkelt komponist og deres erkendelsesproces. Jeg har set det ske igen og igen", fortæller han. 
 Sparring i Erhvervsnetværket

Sparring i Erhvervsnetværket

Komponisterne udvikler sig

"Mange komponister har fået sparring på pitches og feedback på salgspræsentationer. De er blevet meget mere opmærksom på, hvad der skal til for at lykkes med at sælge. Det giver folk et stort skub, og det er også en stor opgave at se på sig selv udefra og definere sig selv som et produkt fremfor et kunststykke", siger Asger og afslutter:
"Jeg kan kun opfordre komponister, der er seriøse mht. sin komponistforretning at prøve sig selv af. Det kræver hårdt arbejde, men det er fantastisk, når det lykkes. Så tag fat i mig, og lad os tale sammen. Det er skide sjovt at være med!"

Ønsker du også at blive inspireret og sparre med erhvervsfolk? 
Så send en mail til Asger på as@mb2020.dk og hør hvordan.

Erhvervsnetværket mødes den første mandag i hver måned kl. 16-18. Pga. sommerferie afholdes næste møde dog først mandag den 5. september. 

Vil du læse mere om Erhvervsnetværket, kan du gøre det lige HER