Skrevet af Viggo Steincke

Skrevet af Viggo Steincke

Komponist Viggo Steincke fortæller om sit møde:


Jeg forberedte på mødet med de tre virksomheder:  Idéklinikken, Nordjyllands Trafikselskab og Comwell Sport. Men kun ved at nærlæse deres respektive websites, da hverken det musikalske eller det tekstlige skulle forberedes.
Opgaven bestod netop i at inddrage medarbej-
derne i alle dele af processen.

Selvom de tre virksomheder er ligeså forskellige som nat og dag, har de et fælles kendetegn: Ønsket om altid at være på forkant med udviklingen.

Det handler med andre ord om kreativitet og innovation. Jeg tror på, at de mentale processer, som ligger bag skabelse af et musikalsk værk, er sammenfaldende med dem, som medarbejderne skal benytte for at udvikle deres virksomhed.

Under normale omstændigheder, arbejder komponister og tekstforfattere oftest sammen i små teams. Da vi skulle skrive sange, var vi i virksomhederne mellem 12 og 18 mennesker, og måtte derfor splitte op i mindre grupper for at få inkluderet alle bedst muligt. Vi snakkede om de forskellige roller, der skulle til for at et team fungerer optimalt, og hvordan man kunne skifte i mellem rollerne: Den kreative, den understøttende og den strukturelle.

For at sætte gang i skriveprocessen bad jeg medarbejderne om at forestille sig et scenarie, hvor deres virksomhed var lukningstruet. I stikordsform og korte sætninger skulle det fortælle ledelsen, hvorfor de skulle holde fast i virksomheden og dens medarbejdere.

Musikalsk set har jeg stor glæde af kalimbaen, som jeg typisk stemmer i en pentaton skala. Kalimbaen er et afrikansk instrument, som alle og enhver kan finde ud af at spille på. Selv bruger jeg den, hvis en melodi driller eller kreativiteten strejker. 

Deltagerne kom således helt ind i musikkens maskinrum. Jeg startede typisk med at foreslå en tone, og jeg bad derefter en af deltagerne om at finde de næste.

Ideklinikken er en selvstændig enhed under region Nordjyllands sygehusvæsen. De er vant til at arbejde med andres ideer, men hvad med deres egne? Der var tydeligvis mange strukturelle personer, som ventede på ord og toner, de kunne forholde sig til. Men inden dagen var omme, kom de op med en frisk sing-a-long sang, som de efterfølgende arbejdede videre med selv.

Nordjyllands Trafikselskab er meget mere end blot et regionalt selskab. De eksporterer deres viden om logistik til både Istanbul og USA. Sangen fik dog et nationalt tilsnit, hvor omkvædet "check ind, check ud" stadigvæk klinger som sød musik i ørerne."

4bcf6a_d690a2ba0aa74e7e8e31c7a7207ea37c.jpg

Comwell Sports indgangsreplik var: "Vi deltager for at vinde". De måtte dog nøjes med en velfortjent 2. plads. Sangen skifter mellem melodiske vers og et rapomkvæd. Sædvanligvis gør man det modsatte I popmusik: Rap i versene og et melodisk, sunget omkvæd. Men Comwell Sport følger ikke strømmen, de går hellere deres egne veje.

Firma Grand Prix var et meget vellykket arrangement, som efter min overbevisning, klart beviser, at musikken er et effektivt værktøj i HR sammenhænge og til virksomhedsbranding og udvikling.