Skrevet af kommunikationsassistent, Jenny Knutsen

Skrevet af kommunikationsassistent,
Jenny Knutsen


En utrolig spændende dag

Dagens Superliga Soundboard bød på god stemning, fængende musik og spændende diskussioner. 

Bandet Dreamer’s Circus åbnede arrangementet med skånsk vals og høj energi, hvorefter hjerneforsker Peter Vuust fortalte gæsterne om, hvad musikken rent faktisk gør ved vores hjerner. 

Hjerneforskerens pointer
Vi fandt ud af, at musik er i stand til at lege med vores forventninger, og at flere teorier bygger på, at musik kan være godt for vores overlevelsesevne. Darwin har for eksempel opstillet en hypotese om, at musik giver os en bedre chance for at føre vores gener videre, ligesom påfuglene, der strutter med deres flotte fjer for at finde en mage. En anden teori går ud på at musik danner bånd og følelser mellem individer i en gruppe. Og dét er interessant for erhvervslivet.

Erhvervslivet lærte meget
Hvis musik kan være med til at skabe stærkere sammenhold i virksomheder, kan det føre flere positive resultater med sig. Som repræsentant for sit bord stillede administrerende direktør for ISS, Jeff Gravenhorst, sig op for at levere en opfordring til erhvervslivets “gamle”, traditionelle virksomheder til at blive mere kreative og tænke musik ind i organisationernes hverdag. Harald Nyborgs direktør, Erling Daell, fortalte, at hans virksomhed har testet musik på forskellige områder, bl.a. inden for salg og medarbejderproduktivitet. Her har de fundet ud af, at der er en direkte sammenhæng mellem musik, omsætning og ikke mindst god stemning i medarbejderkredsen. Så som kommunikationsdirektør Jeanette Fangel Løgstrup fra Danske Bank påpegede, ligger der stort potentiale i lydstrategier. Virksomheder skal bare turde være mere kreative. 

 Jeff Gravenhorst & Flemming Lindeløv

Jeff Gravenhorst & Flemming Lindeløv

 Hjerneforsker Peter Vuust

Hjerneforsker Peter Vuust

Afrunding på dagen
Dagen blev afrundet med fantastisk flygelmusik spillet af komponist og sangskriver, Claudio Passilongo, efterfulgt af kaffe og networking i de flotte lokaler på Nimb. Vi er meget tilfredse med hvordan dagen er gået, og håber på at budskabet om musikkens værdi fortsætter at sprede sig. Vi glæder os allerede til næste Superliga Soundboard!