Lyden af livskvalitet: Til tonerne af de glemte minder

Lyden af livskvalitet: Til tonerne af de glemte minder

"Musik er ikke bare et æstetisk virkemiddel og en kilde til store oplevelser for mange af os. Den er også en kilde til sundhed".

Sådan siger professor i musikterapi, Lars Ole Bonde i filmen fra musik og sundhedsarrangementerne, som Tænketanken Musik & Sundhed var med til at arrangere og afvikle på årets Folkemøde på Bornholm sammen med partnerne i Musik & Sundhed samt Welfare Tech og Folkebevægelsen for et demensvenligt Danmark. 

Se den korte film her: 


Læs mere om arrangementerne og perspektiverne HER

Se flere film og interview fra Folkemødet på Musik & Sundheds nye YouTube-kanal HER 


Musik & Sundhed på Folkemødet 2018

Tænketanken Musik & Sundhed arbejder hver dag for at implementere sundhedsfremmende musik i sundhedssektoren i Danmark, og Folkemødet 2018 på Bornholm var ingen undtagelse. Her samlede vi ambitiøse organisationer i feltet og satte en række eksperter i stævne for at sætte fokus på musikkens sundhedsfremmende virkning på demensområdet. Alt sammen for at skabe et sundere liv med musik i fremtidens ældrepleje.


Musik & Sundhed afholdte to velbesøgte arrangementer sammen med Innovationsnetværket Danmark, hvor partner i Musik & Sundhed, Danish Sound Network, var vært. Yderligere samarbejdspartnere talte bl.a. Welfare Tech og Folkebevægelsen for et demensvenligt Danmark. Helt konkret afviklede vi dels et stort dansearrangement, hvor vi "gav demens et twist" og dels en uddybende paneldebat om musikkens virkning mod demens i fremtidens ældrepleje med eksperter på tværs af forskning, praktiske erfaringer, teknologi, virksomheder mm.

 Paneldebatten under Musik & Sundheds hovedarrangement, der satte fokus på fremtidens demenspleje med musik. Med deltagelse (venstre mod højre) Danish Sound Network, Wavecare, VIA University College, Dansk Musikterapeutforening og DJBFA / Komponister og Sangskrivere.

Paneldebatten under Musik & Sundheds hovedarrangement, der satte fokus på fremtidens demenspleje med musik. Med deltagelse (venstre mod højre) Danish Sound Network, Wavecare, VIA University College, Dansk Musikterapeutforening og DJBFA / Komponister og Sangskrivere.

Én af hovedkonklusionerne fra debatten med titlen "Lyden af livskvalitet: Til tonerne af de glemte minder" var bl.a., at man bør nedsætte et ekspertudvalg, der kan komme med anbefalinger til udviklingen af et kompetencecenter, der kan få sundhedsfremmende musik over for demens ud og gøre en praktisk forskel. Tænketanken Musik & Sundhed vil arbejde videre med anbefalingsdelen af brugen af musik, så flere plejecentre i landets kommuner kan sætte musikken mere i spil. 

 Som led i den nationale kampagne "Giv demens et twist" var Tænketanken Musik & Sundhed med, da et fyldt telt med mere end 60 mennesker bogstavelig talt gav demens et twist til tonerne af musik, der passede til formålet.

Som led i den nationale kampagne "Giv demens et twist" var Tænketanken Musik & Sundhed med, da et fyldt telt med mere end 60 mennesker bogstavelig talt gav demens et twist til tonerne af musik, der passede til formålet.

Her ses et fyldt telt på Folkemødet 2018 “give demens et twist” med ambassadør for den nationale kampagne, Silas Holst, som instruktør.

Er du eller din organisation interesseret i at "bydes op til dans" og tage del i arbejdet med at få sundhedsfremmende musik i spil på de danske plejecentre? Så hører vi meget gerne fra dig.

Læs mere om arrangementerne HER

Fire partnere går sammen om at implementere musik i sundhedssektoren

Fire partnere går sammen om at implementere musik i sundhedssektoren

Fire partnerorganisationer går nu sammen om at implementere musik i sundhedssektoren. De har bogstavelig talt fundet en fælles melodi, der skal bidrage til at skabe et sundere liv med musik på landets hospitaler og plejecentre.

Partnerskabet går på tværs af komponister, musikterapeuter, lydprofessionelle og virksomheder samt en festival for kultur, krop og samfund.

Følgende fire organisationer er foreløbige partnere i Musik & Sundhed: 

 De fire partnerorganisationer har fundet sammen og kommer med hver deres faglige ballast, der styrker projektet og den fælles dagsorden. 

De fire partnerorganisationer har fundet sammen og kommer med hver deres faglige ballast, der styrker projektet og den fælles dagsorden. 

Forenet i en fælles sag

De fire foreløbige partnere går sammen med ét overordnet formål, der forener dem: At bidrage til at implementere sundhedsfremmende musik i sundhedssektoren. Det er med den ambition, at de har valgt at gå sammen om at skabe forandringen, så musikken kan blive en aktiv og bevidst spiller i sundhedsvæsenet. 

Sammen har de ambitioner om at formidle viden om det uopdyrkede område til beslutningstagere, komme med anbefalinger til implementering af sundhedsfremmende musik, arrangere tværfaglige aktiviteter for aktører i feltet mm.

"Vi tror på, at vi med det her partnerskab kan være med til at løfte sundhedsfremmende musikanvendelse højere op på den politiske dagsorden, så beslutningstagere på nationalt, regionalt og kommunalt niveau bedre kan få øjnene op for feltet. Som samfund skal vi i højere grad sørge for, at musikkens mange indvirkningsmuligheder kommer patienter og pårørende til gode i det danske sundhedssystem".  

- Formand for Dansk Musikterapeutforening, Inge Kolind

"Musik & Sundhed repræsenterer både en sundhedsmæssig gevinst men også en gevinst for udvikling og innovation i krydsfeltet mellem danske sundhedsinstitutioner, virksomheder, musikproducenter og vidensinstitutioner. Danmark har en stolt og mere end 100 års historie, når det handler om at udvikle og eksportere lydprodukter. Vi er overbeviste om, at dette vil fortsætte i fremtiden bl.a. ved at fokusere på nye muligheder i kombinationen af musik og sundhed til gavn for både patienter, medarbejdere, virksomheder og beslutningstagere”.

- Direktør i Danish Sound Network, Jan Larsen 

"Jeg er utrolig stolt af, at Resonans er en del af en så stærk en aktørkreds, som det her projekt er eksponent for. Udover de tre øvrige partnere tæller ekspertkredsen tilknyttet projektet mere end 100 fagpersoner, som hver især bidrager til at få musikken som kultur- og sundhedsmiddel ud at gøre en forskel for flere".

- Leder af Resonans Festival, Jan Samuelsen

"Jeg er pavestolt over, at musikken har startet et initiativ, som bidrager til at løfte folkesundheden i Danmark, og jeg er så taknemmelig over, at så mange andre dygtige spillere har haft lyst til at løfte med. Vi er i rivende udvikling, og jeg håber mange flere får lyst til at træde ind i partnerskabet for at være med til at udbrede musikken og bidrage til sundere liv. Alle er velkomne”.

- Formand for DJBFA / Komponister og Sangskrivere, Susi Hyldgaard

 


Fakta om projektet og igangværende tiltag:

Tænketanken Musik & Sundhed blev lanceret februar 2017 og har siden fået opbakning fra mere end 100 eksperter, fagpersoner og organisationsrepræsentanter på tværs af forskere, komponister, musikterapeuter, patientforeninger, uddannelsesinstitutioner, virksomheder m.fl. Projektet er oprindeligt igangsat af landets største komponistforening DJBFA / Komponister & Sangskrivere, og nu går de fire partnere sammen om at videreudvikle projektet.

Formålet og ambitionen er at bidrage til at implementere musik i sundhedssektoren ved at facilitere tværfaglige møder mellem aktørerne, der sammen skal formidle viden, udvikle anbefalinger og komme med løsningsforslag til beslutningstagerne.

Projektet inviterer fortsat flere partnere på tværs af musik og sundhed til at være med, og i den resterende del af 2018 vil projektet formidle viden om det uopdyrkede område til beslutningstagere, komme med konkrete anbefalinger til implementering af sundhedsfremmende musik, arrangere tværfaglige aktiviteter for aktører i feltet mm.

Til efteråret lancerer projektet bl.a. en kortlægning af hospitalernes brug af musik i landets fem regioner, som skal give et overblik over, hvor og hvordan sundhedsfremmende musik bliver brugt aktivt og med hvilke resultater. Det sker efter, at projektet gennemførte en undersøgelse i maj/juni 2017 af regionernes viden om og strategi for brug af musik samt en meningsmåling via Epinion, der undersøgte danskernes holdning til musik i sundhedssektoren. Den samlede undersøgelse viste, at 63 pct. af danskerne ønsker, at musik indarbejdes som aktiv del af det danske sundhedssystem, og at beslutningstagerne i regionerne ikke har en strategi for, hvordan sundhedsfremmende musik skal anvendes i sundhedssektoren.


Skal din organisation være den næste partner? 

Der er løbende mulighed for at indtræde som partner i projektet, såfremt din organisation har ambitioner om at bidrage til at implementere sundhedsfremmende musik i sundhedssektoren. 

Vil du høre mere om, hvad det kræver, og hvad din organisation får ud af at deltage?
Så tag fat i sekretariatet på info@sivil.dk og hør nærmere. 


Musik & Sundhed på Folkemødet på Bornholm

Musik & Sundhed på Folkemødet på Bornholm

Logo_Musik_Sundhed.png

Lyden af livskvalitet: Til tonerne af de glemte minder

Musik & Sundhed, Danish Sound Network, Welfare Tech afholder Folkemøde-event om musikkens sundhedsfremmende muligheder i demensplejen.
Og du er inviteret! 

Til "Lyden af livskvalitet: Til tonerne af de glemte minder" samler vi aktører på tværs af virksomheder, Folkebevægelsen mod et demensvenligt DK, komponister, musikterapeuter og organisationer. 

Vi debatterer fremtidens demenspleje og stiller spørgsmålet:

Hvordan får vi musik til at spille en større og mere aktiv rolle i forebyggelsen og behandlingen af demens i Danmark? 


Du kan bl.a. møde: 
- Lars Ole Bonde, professor i musikterapi ved Aalborg Universitet, Kbh
- Rikke Gregersen,  forskningsleder ved VIA Aldring og Demens, Center for forskning
- Susi Hyldgaard, formand for DJBFA / Komponister og Sangskrivere
- Eva Wennerwald, ejer af Wavecare
- Ældre Sagen Bornholm og Folkebevægelsen for et demensvenligt DK

Tid og sted: 
Fredag 15. juni kl. 16.30-17.30
A21 - Grib Mulighederne, Danchells Anlæg

Du er også velkommen til at tage din bedste kollega med.

Send en mail inden onsdag den 13. juni til sekretariatet på lasse@sivil.dk, såfremt du ønsker at deltage. 


Som opvarmning til eventet "giver vi demens et twist", når vi sammen med Ældre Sagen og Folkebevægelsen for et demensvenligt Danmark twister løs på vegne af de mere end 500.000 danskere, der er berørt af sygdommen. 

Vi twister sammen kl. 15-16 i D1 - Brandstationens Debattelt

Alle er velkomne til at twiste med, og når vi har twitstet, bevæger vi os i fællesskab over til paneldebatten i A21, hvor eksperterne skal debattere, hvordan musik i højere grad kan gøre en forskel for demensramte og deres pårørende. 

 Tænketanken Musik & Sundhed afholdte flere debatter under sidste års Folkemøde på Bornholm. Her ses et udsnit af Musik & Sundheds medlemmer i én af debatterne om musik i sundhedsvæsenet.

Tænketanken Musik & Sundhed afholdte flere debatter under sidste års Folkemøde på Bornholm. Her ses et udsnit af Musik & Sundheds medlemmer i én af debatterne om musik i sundhedsvæsenet.

Tilgå også eventet "Lyden af livskvalitet: Til tonerne af de glemte minder" via Folkemødets officielle program

HER

 

Under sidste års Folkemødet i 2017 arrangerede Musik & Sundhed tre velbesøgte debatter. På billedet til venstre ses et billede fra scenen på Gæstgivergården, og de to øvrige er fra en debat om musik i sundhedsvæsenet, som blev afviklet i ét af teltene.


Bliv partner i Musik & Sundhed

Bliv partner i Musik & Sundhed

Nu kan din organisation blive partner i Musik & Sundhed. En lille håndfuld organisationer er nu partnere i projektet, men der er stadig plads til flere. Som partner får du direkte adgang til og indflydelse på et unikt handlefællesskab, hvor eksperter og faggrupper udvikler implementeringsværktøjer, anbefalinger, caseeksempler samt relevant faglig viden og udøver politisk indflydelse, der skaber bedre rammevilkår og mere gennemslagskraft over for beslutningstagere. 

MB2020_Soundboard_Feb17_012_72ppi.jpg
Musik&Sundhed_feb14_2017_72ppi.jpg

Er du interesseret i at sidde med ved bordet og præge feltet retning og bidrage til at kvalificere indsatsområder og rammevilkår? Eller er du blot nysgerrig på at høre mere om, hvad et partnerskab konkret indebærer? Så kontakt sekretariatet HER.

Tænketanken på Folkemødet 2017

Tænketanken på Folkemødet 2017

Tænketanken Musik & Sundhed er repræsenteret på årets Folkemøde på Bornholm, hvor vi bl.a. offentliggør en undersøgelse, der viser, hvordan landets hospitaler anvender (eller ikke anvender) musik som del af behandlingen. Vi afholder tre arrangementer, der på hver deres måde sætter fokus på, hvordan musik kan øge danskernes sundhed. Så er du på Folkemødet, så kom og vær med til at give musikken den opmærksom, den fortjener! 


 Åbningen af Folkemødet 2016 ved Bornholms borgmester, Winni Grosbøl.

Åbningen af Folkemødet 2016 ved Bornholms borgmester, Winni Grosbøl.

Så er der nye aktiviteter i regi af Tænketanken Musik & Sundhed, og du er inviteret til at komme og være med og blive klogere på musikkens muligheder inden for sundhed og samtidig møde medlemmerne af tænketanken på tværs af musik og sundhed.

Tænketanken Musik & Sundhed deltager på Folkemødet på Bornholm, som afholdes 15.-18. juni i Allinge Havn. Det gør vi for at sætte fokus på musikkens mulighed for at øge danskernes sundhed.

Tænketankens arrangementer på Folkemødet: 

 • Torsdag kl. 13.30 på Gæstgiverens hovedscene afholder vi arrangementet "Kan sundhed øges med musik?". Her er der mulighed for at mærke musikkens sundhedsfremmende virkning på egen krop, og du har endda mulighed for at vinde en musikoplevelse.

  Kopier dette link og tilgå arrangementet i Folkemødets officielle kalender: https://kalender.brk.dk/event/user-view/22182?redir
   
 • Fredag kl. 10.30 i Østre Gasværks ”Salonen”, placeret på Kæmpestranden J2, i Allinge Havn, afholder vi arrangementet "Er du tonedøv? Sundhed handler også om musik!". Her offentliggør vi en undersøgelse om musik inden for hospitalsvæsenet, som særligt udvalgte eksperter skal forholde sig til.

  Kopier dette link og tilgå arrangementet i Folkemødets officielle kalender: https://kalender.brk.dk/event/user-view/24297?redir=%23eidx_3
   
 • Fredag kl. 11.30 i Østre Gasværks ”Salonen”, placeret på Kæmpestranden J2, i Allinge Havn, afholder vi arrangementet "Sådan skaber man en musikbølge", der tager udgangspunkt i Nordjyllands brug af musik i ambulancer, som udgangspunkt for at diskutere, hvor man ellers kan bruge musik inden for sundhedsvæsenet.

  Kopier dette link og tilgå arrangementet i Folkemødets officielle kalender: https://kalender.brk.dk/event/user-view/24311?redir=%23eidx_5
 DJBFA og tænketanken var også på Folkemødet sidste år. Her ses publikum som spørgere til arrangement om visioner på lyd- og musikområdet.

DJBFA og tænketanken var også på Folkemødet sidste år. Her ses publikum som spørgere til arrangement om visioner på lyd- og musikområdet.

Ses vi? Giv gerne en hurtig melding på info@mb2020.dk, om du kigger forbi. Så har vi et overblik over tilhørerne og kan sørge for at indtænke jer i arrangementerne. 


Første møde i tænketanken

Første møde i tænketanken

Den 8. februar 2017 afholder vi vores første møde i tænketanken under overskriften: Musik & Sundhed. I sin kerne er det et kreativt udviklingsrum på tværs af musik og sundhed, hvor forskere, patientforeninger, interesseorganisationer, erhvervsfolk og komponister i fællesskab skal idéudvikle og føde nye spændende musikinitiativer til implementering i sundhedssektoren. Initiativet skal hjælpe os med at indfri visionen om at skabe et sundere liv med musik.

Skrevet af direktør for innovation & udvikling
i MusicBusiness 2020, Josephine Hall


 Josephine Hall (i midten) i samtale med en komponist og en erhvervsperson. 

Josephine Hall (i midten) i samtale med en komponist og en erhvervsperson. 

Forestil dig et samfund, hvor musik er en fast del af behandlingen på landets hospitaler, hos tandlæger, i venteværelser, på operationsstuer, i ambulancer, på landets arbejdspladser og i det offentlige rum. Det ligger ikke så langt ude i fremtiden, som nogen måske går og tror, og det er der mange gode grunde til.
 

Samler faggrupper i et tværfagligt samarbejde
I den seneste tid har vi arbejdet med at identificere og kortlægge potentielle samarbejdspartnere inden for sundhedsområdet fra den akademiske verden, fra landets patientforeninger, den kommercielle verden og i det offentlige. Alle grupperne vil være repræsenteret på det første møde i tænketanken, der løber af stablen på onsdag. Vi ser frem til at agere brobygger mellem de forskellige faggrupper og facilitere igangsættelsen af et produktivt samarbejde, der kan bidrage til musikkens udbredelse og bidrage til at øge velværet og helbredet for os alle.

 Dreamer's Circus leverer et brag af en optræden på et tidligere Soundboard-arrangement.

Dreamer's Circus leverer et brag af en optræden på et tidligere Soundboard-arrangement.

Musik bidrager til bedre helbred
Det kommende tænketanksmøde er det første i rækken af flere. Deltagerne har en fælles interesse i at sætte fokus på, hvordan musikkens efterhånden ret veldokumenterede virkning kan blive en aktiv del af sundhedsindsatsen. Det vil nemlig gavne os alle både fysisk og psykisk at få musikken i spil på nye måder og anvende den mere strategisk i sundhedsøjemed. Heldigvis findes der allerede flere gode eksempler på, at musikken bliver brugt til at optimere danskernes helbred. Det er fantastisk. Men vi kan gøre endnu mere.

Politisk medvind netop nu
Lige nu oplever vi politisk medvind for anvendelsen af musik inden for sundhedsområdet. Interesseorganisationer og landets lokal- og folketingspolitikere er ved at få øjnene op for musikkens sundhedsfremmende værdi og potentiale. Derfor er timingen rigtig netop nu, og vi skal smede mens jernet er varmt.

 Debat om Musik & Sundhed på Folkemødet på Bornholm i juni 2016.

Debat om Musik & Sundhed på Folkemødet på Bornholm i juni 2016.

Et sundere liv med musik
Musikkens sundhedspotentiale er stort. Det er vi langt fra alene om at mene. Vi ser det som en fælles opgave at skubbe på den udvikling, hvor musikken kommer så mange mennesker til gode som muligt. 

Vi håber, at alle jer, der læser med derude, har lyst til at være med til at skubbe på den udvikling.

Ønsker du at bidrage til ambitionen om at udbrede musikkens sundhedsfremmende virkning i samfundet, eller er du blot nysgerrig på at høre mere om tiltaget? Så hold ikke igen med at tage kontakt til mig på josephine@mb2020.dk eller +45 42 32 31 18.


Jens Kofoed & Sundheds Soundboardet

Jens Kofoed & Sundheds Soundboardet

En unik mulighed fra erhvervslivet betyder, at forretningsudvikler Jens Kofoed fremover koncentrerer sin indsats i MusicBusiness 2020 som bærende medlem af vores nye ambitiøse ’Sundheds Soundboard’. Soundboardet samler nogle af landets førende fagpersoner på sundhedsområdet. Jens Kofoed fortsætter dermed som en del af kernen i den udviklende del af projektet i Sundheds Soundboardet for at kunne bidrage til MB 2020s nye fokus på Musik & Sundhed.

Skrevet af kommunikationsansvarlig
Lasse Alfastsen


I løbet af kort tid lancerer MusicBusiness 2020 et nyt netværk, der skal samle nogle af landets førende forskere og fagfolk inden for sundhedsområdet, som vi har valgt at døbe Sundheds Soundboardet.

 Jens Kofoed byder velkommen til Superliga Soundboard i december sidste år. Soundboardet skifter nu navn og fokus over mod sundhed, hvor det tidligere fokuserede på musik i erhverv i et bredere perspektiv.

Jens Kofoed byder velkommen til Superliga Soundboard i december sidste år. Soundboardet skifter nu navn og fokus over mod sundhed, hvor det tidligere fokuserede på musik i erhverv i et bredere perspektiv.

Sundheds Soundboardet skal sætte en ny offensiv dagsorden
DJBFA håber, at det nye netværk vil medvirke til at føde nye tanker om, hvordan musik kan blive en mere aktiv del af sundhedsområdet. Sundheds Soundboardet får dermed en nøglerolle i forhold til at lykkes med den ambitiøse plan om at give musikken en mere aktiv rolle i danskernes sundhed.

 Jens Kofoed faciliterer debat om musik i det forhenværende Superliga Soundboard.

Jens Kofoed faciliterer debat om musik i det forhenværende Superliga Soundboard.

 Formand for DJBFA, Susi Hyldgaard, i aktion på vores tidligere Superliga Soundboard.

Formand for DJBFA, Susi Hyldgaard, i aktion på vores tidligere Superliga Soundboard.

- Derfor er vi også utrolig glade for, at vi har kunnet overtale Jens Kofoed til at blive en af de bærende kræfter i det nye netværk. Jens Kofoed har netop meddelt, at han har fået mulighed for at indtræde i et stort erhvervsprojekt. Han ønsker dog at fortsætte i det nye Sundheds Soundboard, selvom han fremover ikke vil være en del af det daglige sekretariat. Vi ser meget frem mod det fortsatte samarbejde med Jens Kofoed, som også fremadrettet vil fungere som tæt sparringspartner med sin store erfaring fra erhvervslivet og PR-branchen, siger formanden for DJBFA, Susi Hyldgaard.
 

Ser frem til fortsat at spille en vigtig rolle
Jens Kofoed ser nu frem til at fortsætte i sin nye rolle som en del af det ambitiøse Sundheds Soundboard.

Jens Kofoed

- Jeg tror på projektet MusicBusiness 2020 med fokus på Musik & Sundhed. Derfor er jeg utrolig glad for at fortsætte i projektet i en ny rolle, hvor jeg føler, at jeg fortsat kan bidrage med meget. De seneste år i MB 2020 har været en utrolig lærerig og spændende proces, og jeg glæder mig til at bære mine erfaringer med over i min nye rolle i projektet, siger Jens Kofoed og fortsætter:
 

- Der er et kæmpe uforløst potentiale for anvendelsen af musik på sundhedsområdet. Så det håber vi fortsat at kunne udvikle sammen med de mange forskellige sundhedsfaglige grupper og kapaciteter, der findes her i landet. Vi oplever stor politisk interesse, og nu er det op til os at udnytte den medvind, afslutter Jens Kofoed.


Projektet har stort fokus på udvikling
Som følge af den nye strategiplan for MusicBusiness 2020 justerer DJBFAs bestyrelse MusicBusiness-projektet således, at der i højere grad er fokus på at udbrede musikkens positive elementer inden for sundhedsområdet fremfor at fokusere på at indgå aftaler med erhvervslivet på vegne af komponister. Vi har derfor også fokus på komponisters egenudvikling og komponisternes forståelse for, hvordan deres projekter passer inden for rammen af Musik & Sundhed.

 Medlemstilbud som fx. Erhvervsnetværket fortsætter uforandret.

Medlemstilbud som fx. Erhvervsnetværket fortsætter uforandret.

Medlemstilbud fortsætter uforandret
MusicBusiness 2020 vil fortsat tilbyde forretningsudvikling til DJBFA-medlemmer inden for rammen Musik & Sundhed. Josephine Hall, som har arbejdet tæt sammen med Jens Kofoed det seneste år, vil fortsat bruge sin erfaring med forretningsudvikling til at rådgive musikkens skabere og hjælpe dem med at udvikle deres komponistforretninger.

Derudover fortsætter vores tilbud om coaching, workshops og adgang til erhvervspersoner i vores Erhvervsnetværk. Dermed fortsætter alle vores medlemstilbud uforandret.

 Debat på årets folkemøde om musik og sundhed med MF'ere, sundhedseksperter og lokalpolitikere.

Debat på årets folkemøde om musik og sundhed med MF'ere, sundhedseksperter og lokalpolitikere.

Kommunikationschef i DJBFA deltager i udviklingen af projektet
Desuden har kommunikationschef i DJBFA, Thomas Garlov, været en fast tilkoblet del af MusicBusiness 2020 siden DJBFA tilbage i maj 2015 valgte at overtage projektet. Her har han suppleret Jens Kofoed med at varetage relationen til politikere, interesseorganisationer og virksomhedsledere. Denne funktion vil Thomas Garlov også varetage fremadrettet.

Det første Sundheds Soundboard løber af stablen i februar 2017. 

Medlemsarrangement: Musik & Sundhed

Medlemsarrangement: Musik & Sundhed

Er du medlem af DJBFA? Er du nysgerrig på, hvordan din musik kan komme i spil på nye måder? Som medlem af DJBFA er du inviteret til DJBFAs aftenarrangement tirsdag den 16. august kl. 16.30-19.00 i kantinen i stueetagen på Lautrupsgade 9, 2100 Kbh Ø. 

DJBFA og MusicBusiness 2020 afholder i fællesskab et uformelt medlemsarrangement, hvor DJBFA-medlem Ulrik Elholm fortæller om sine erfaringer med MB 2020 og hans samarbejde med mediekoncernen Egmont. Der vil også være andre, der deler ud af deres personlige erfaringer og fortæller, hvorfor de gør brug af de forskellige tilbud i MB 2020.

På dagen møder du også DJBFAs formand, Susi Hyldgaard, som fortæller om baggrunden for projektets fokus på Musik & Sundhed og den nye vision. 

Teamet bag MB 2020 vil også være til stede med en kop varm kaffe i hånden.

Så kom med og få slukket den nysgerrige tørst og vær med til en sjov og informativ aften i musikkens tegn. Vi lover det bliver sundt og sjovt!

Læs DJBFAs invitation her og tilmeld dig. 

Erhverv ser stort potentiale i musik

Erhverv ser stort potentiale i musik

Musik har et stort og uudnyttet potentiale, som det danske erhvervsliv bør udnytte kommercielt.

Sådan lyder konklusionen fra Business Development Manager i reklame- og kommunikationsbureauet Sylvester Hvid & co., Keld Ravn. Keld har mere end 20 års erfaring med markedsføring og reklame. Vi har spurgt Keld, hvad han har fået ud af at være et aktivt medlem af vores Erhvervsnetværk siden MB 2020s begyndelse.


 Keld Ravn (hvid skjorte øverst i billedet) under en sparringssession i Erhvervsnetværket.

Keld Ravn (hvid skjorte øverst i billedet) under en sparringssession i Erhvervsnetværket.

Musikkens værdiskabelse

Musik skaber værdi for organisationer, hvis den anvendes strategisk og effektivt. Dét ved vi fra videnskaben og erfaringer fra udlandet. Keld Ravn har også fået øjnene op for mulighederne, som musikken rummer: 

"Jeg har fået øjnene op for, at der faktisk er en masse muligheder i musikken, når man har de kommercielle briller på. Når man arbejder strategisk med musikken, slår den rødder i virksomheden. Virksomheden bliver som resultat mere synlig, og den har bedre muligheder for at profilere sig selv", forklarer Business Development Manager i Sylvester Hvid & co., Keld Ravn. 

Keld Ravn mener, at der er to ting, som musik kan i forhold til den kommercielle værdiskabelse i virksomheder: 

"Først og fremmest kan man bruge musikken til at skabe mere opmærksomhed om sit virksomhed og sine produkter. Det skaber simpelthen mere synlighed. Man kan skabe en skarpere profil, som jo er én af forudsætningerne for succes. Alt i alt øges værdien af organisationens brand".
 De aktive i Erhvervsnetværket lytter til en oplægsholder.

De aktive i Erhvervsnetværket lytter til en oplægsholder.

Keld Ravn tilføjer, at man bruge musikken til at gøre virksomheden mere attraktiv for medarbejdere samt højne effektivitet og moralen i organisationen:

"Det er jo åbenlyst, at virksomheden bliver sjovere at være en del af og arbejde i, når musik spiller en rolle i hverdagen. Det resulterer i højere effektivitet. Samtidig får virksomheden nemmere ved at tiltrække potentielle medarbejdere og fastholde de eksisterende", udtaler Keld Ravn.

Komponisters rolle i værdiskabelsen

Musik er et kreativt værktøj, som for få virksomheder leger med, mener Keld Ravn. Ifølge ham kan komponister spille en værdiskabende rolle for organisationer: 

"Komponisters kompetencer skal ses som en variabel, der tilfører værdi og kreative indspark. Og kreativitet og succes hænger uløseligt sammen - se bare på Lego og Apple", tilføjer Keld Ravn, Business Development Manager i Sylvester Hvid & co. 
 Deltagerne i Erhvervsnetværket sparrer på kryds og tværs. 

Deltagerne i Erhvervsnetværket sparrer på kryds og tværs. 

Stort potentiale skal udfoldes

Keld Ravn ser et stort uforløst kommercielt potentiale for musik i virksomheder, men han understreger vigtigheden af struktureret arbejde. Det kræver, at man er villig til at sætte det lange lys på bilen og ser værdiskabelsen på den lange bane.

"Der er et enormt potentiale, men det åbenbares ikke af sig selv. Der skal arbejdes strutureret og målrettet på den lange bane. Det er lidt ligesom at skubbe en stor sten ned fra en bakketop. Den rykker sig ikke af sig selv, men hvis du giver den det rigtige skub og er vedholdende, så kan du flytte den i den ønskede retning", afslutter Keld Ravn, Business Development Manager i reklame- og kommunikationsbureauet Sylvester Hvid & co.

Ønsker du at vide mere om vores Erhvervsnetværk, hvor broen mellem musikkens skabere og erhvervsfolk bliver bygget? 
Så læs mere her.

Erhverv nysgerrige på komponister

Erhverv nysgerrige på komponister

Efter 10 brobyggende netværksmøder 
med komponister og erhvervsfolk gør netværksfacilitator, Asger Steenholdt,
status og deler sine erfaringer.


 Asger i aktion i Erhvervsnetværket

Asger i aktion i Erhvervsnetværket

- Asger du har i de seneste 12 måneder parret komponister med repræsentanter fra forskellige dele af dansk erhvervsliv fra alt fra reklamefolk til sundhedskonsulenter og direktører. 
Hvad er den vigtigste erfaring, du har gjort dig som bindeled mellem musikkens skabere og erhvervsfolk? 

"At erhvervsfolkene generelt er meget imødekommende og nysgerrige over for komponister. De finder de æstetiske kompetencer og livssyn fra kunstens verden inspirerende. Det giver dem energi at møde mennesker, der tænker anderledes. Dét siger de alle sammen. De vil rigtig gerne komponister og bruger gerne deres fritid og ekspertise på at hjælpe dem videre". 

Erhvervsfolk elsker kreative input

"Komponister har masser af gode idéer til, hvordan man kan gøre tingene anderledes. Den kreative sparring, der udfolder sig i Erhvervsnetværket, er super. Det giver simpelthen erhvervsfolkene kreative perspektiver på deres projekter. Samtidig er det en fed mulighed for komponisterne at få testet deres idéer og finde ud af, om det har nogen relevans for erhvervslivet", forklarer Asger.

 Komponister og erhvervsfolk sparrer på kryds og tværs i Erhvervsnetværket

Komponister og erhvervsfolk sparrer på kryds og tværs i Erhvervsnetværket

Komponisters største udfordring

"Som jeg ser det, er den største udfordring for komponister i mødet med erhvervlivet at blive bedre til at forklare, hvordan det vi komponister laver skaber værdi. Vi skal omformulere vores til tider ret høje abstraktionsniveau til noget, der er til at forstå for ikke-komponister", siger Asger og fortsætter.
"Komponister skal være bedre til fortællingen om, hvad musik og deres komponistvirke og forretning bidrager med. Også skal de være bevidste om, at erhvervsfolk spørger “what is in it for me”. Det skal de kunne svare på, hvis de bliver vækket kl. 3 om natten", uddyber Asger. 

Det nytter noget at teste sig selv

"Min allervigtigste erfaring i forhold til Erhvervsnetværket er: AT DET NYTTER! Tør man som komponist at bede om hjælp, og er man klar på at udvikle sin komponistforretning, så nytter det noget. Man får simpelthen ting til at ske. En skarpere hjemmeside, flyveklart salgsmateriale, mulighed for at teste sig selv af. Det rykker hver enkelt komponist og deres erkendelsesproces. Jeg har set det ske igen og igen", fortæller han. 
 Sparring i Erhvervsnetværket

Sparring i Erhvervsnetværket

Komponisterne udvikler sig

"Mange komponister har fået sparring på pitches og feedback på salgspræsentationer. De er blevet meget mere opmærksom på, hvad der skal til for at lykkes med at sælge. Det giver folk et stort skub, og det er også en stor opgave at se på sig selv udefra og definere sig selv som et produkt fremfor et kunststykke", siger Asger og afslutter:
"Jeg kan kun opfordre komponister, der er seriøse mht. sin komponistforretning at prøve sig selv af. Det kræver hårdt arbejde, men det er fantastisk, når det lykkes. Så tag fat i mig, og lad os tale sammen. Det er skide sjovt at være med!"

Ønsker du også at blive inspireret og sparre med erhvervsfolk? 
Så send en mail til Asger på as@mb2020.dk og hør hvordan.

Erhvervsnetværket mødes den første mandag i hver måned kl. 16-18. Pga. sommerferie afholdes næste møde dog først mandag den 5. september. 

Vil du læse mere om Erhvervsnetværket, kan du gøre det lige HER


Lær at blive en god netværker

Lær at blive en god netværker


Workshoppen faciliteres af MusicBusiness 2020's Netværksfacilitator, Asger Steenholdt, og Coach for musikkens skabere, Bjørg Hedelykke. Jeg satte Asger i stævne for at høre, hvorfor komponister skal møde op, og hvad de får ud af at deltage i workshoppen.

 Netværksfacilitator, Asger Steenholdt, og Fallulah i dialog. 

Netværksfacilitator, Asger Steenholdt, og Fallulah i dialog. 

Ifølge Asger skal en god netværker arbejde målrettet med at blive klogere på den målgruppe, han eller hun står overfor i arbejdet for at udvikle sin komponistforretning.

"De fleste komponister er gode til at netværke inden for komfortzonen. De får fat i folk, der laver det samme som dem, hvilket jo kan være meget trygt. Men det, der giver job er dét at netværke uden for komforzonen. Dét at lære at tale sammen med revisorer i jakkesæt eller erhvervsledere i spidse sko. At finde ud hvad, der interesserer dem? Herigennem bliver du klogere på, hvad der skal til for, at man kan lykkes med at samarbejde med dem", fortæller Asger. 

"Andrew Carnegie har sagt: Du kan få flere venner på to måneder ved at være nysgerrig på andre, end du kan ved at bruge to år på at forsøge at gøre dem nysgerrige på dig. Dét har han fuldstændig ret i", siger Asger. 

"Bjørg og jeg har gennem en årrække opsamlet tips og tricks til at komme ind af sidedøren og oparbejde et stærkere netværk. Netværk handler rigtig meget om at være nysgerrig, og vi forsøger at lære andre, hvordan man kan sætte den nysgerrighed i spil. Så jeg håber at komponisterne har lyst til at være med. Jeg tror, det bliver sjovt". 

Har du lyst til at blive en bedre netværker? 
Så kom og vær med! 

3 redskaber du får med dig:

- Præsentationsteknik
- Spørgeteknik
- Samtaleteknik

Workshoppen afholdes i KODA's kantine nu på mandag den 4. april kl. 14.30-16.00.
Tilmeld dig på mail hos Asger Steenholdt på as@mb2020.dk eller hos Bjørg Hedelykke på bh@mb2020.dk.


Vi glæder os til at se dig! DJBFA fortsætter MB 2020 i 3 år

DJBFA fortsætter MB 2020 i 3 år

Landets største komponist-forening fortsætter Music-Business 2020 til og med
1. maj 2019. 


To års pilotprojekt med at koble komponister med erhvervsliv og offentlige samarbejdspartnere viser så lovende muligheder, at DJBFAs bestyrelse har besluttet at fortsætte projektet de kommende tre år. Projektet har bl.a. skulle afdække, hvad komponister skal leve af i år 2020. I første omgang har der været tale om et pilotprojekt. Men nu gøres det mere permanent. 

 

- Sådan skriver DJBFA på deres hjemmeside. Teamet i MB 2020 glæder sig over forlængelse, da vi mener, at projektet er vigtigt. Vi glæder os til at fortsætte arbejdet med at bygge bro mellem komponister og organisationer. 

Formand for DJBFA / Komponister og Sangskrivere, Susi Hyldgaard, udtaler følgende om MB 2020: 
- Vi har lært utrolig meget i løbet af de to år. Der er lavet konkrete samarbejdsprojekter mellem komponister og erhvervsliv. Over 150 komponister og sangskrivere har fået personlig coach til deres projekter. Og projektet er nu for alvor ved også at få en generel anerkendelse i erhvervskredse. Virksomheder får øjnene op for musikkens værdi, og for at vores kompetencer som komponister og sangskrivere kan bruges på helt nye måder, siger Susi Hyldgaard.

Læs hele DJBFAs udmelding her


Hvad har erhvervsledere, forskere og komponister til fælles?

Hvad har erhvervsledere, forskere og komponister til fælles?

– De har dét til fælles, at de tror på musikkens kommercielle potentiale!


Musikkens værdi i organisationer

Vi bød erhvervslederne op til en refleksionsdans om netop dét spørgsmål, så vi samstemmigt kan finde en fælles melodi, der skaber genklang i danske virksomheder.

En fælles melodi, der baner vejen for at udbrede kendskabet til musikkens værdi og dét at udnytte et uopdyrket marked til gavn for både virksomheder og komponister. 

Hjerneforskeren slog tonen an
Hjerneforsker, Peter Vuust, slog tonen an på klaveret og fremførte en energisk og yderst informerende ’show and tell’ performance om musikkens indvirkning på menneskets hjerne. Mange af virksomhedslederne spidsede hurtigt ører, mens hjerneforskeren oplistede og uddybede de mange saglige og kommercielle grunde til at være med på noderne, når det handler om at anvende musik som strategisk kommunikationsmiddel.

 Foto: CarstenAndersen · Hjerneforskeren, Peter Vuust

Foto: CarstenAndersen · Hjerneforskeren, Peter Vuust

Dialog er vejen frem
I MusicBusiness 2020 tror vi på, at dialog mellem kunstnerne og virksomhedslederne kan bane vejen for strategiske partnerskaber, der gavner begge parter ved at udvide den kommercielle kage for komponistbranchen såvel som for erhvervslivet. Efter vores brobyggende møde mellem to brancher, der deler et fælles formål, er den tro kun blevet styrket.

Musikkens fremtid i virksomheder
Flere af erhvervslederne rejste sig under arrangementet og tilkendegav deres støtte til udbredelsen af musik i virksomheder. "Der er brug for det", tilkendegav flere af dem. Der er desuden kommet mange positive tilbagemeldinger fra deltagerne, som vi sætter stor pris på.

På bagkant af arrangementet tør jeg godt forudsige, at flere af Soundboard-medlemmerne vil have en finger eller to med i spillet, når det handler om, hvordan virksomheder i fremtiden indfrier det kommercielle potentiale, som musikken rummer.

Refleksionsdansen mellem to industrier er godt i gang, og så længe musikken spiller, så vil vi fortsætte med at komponere nye forretningsmuligheder til gavn for erhvervslivet og den kreative industri.

Evaluering af Superliga Soundboardet
I sidste uge bloggede vores direktør for forretningsudvikling, Jens F. Kofoed, om forventningerne til erhvervslivets møde med den kreative industri til vores stort anlagte Superliga Soundboard vol.2 på Nimb i Tivoli. Nu er det tid til at løfte sløret for, hvad vi tager med fra erhvervstopmødet. 

Hovedbudskabet fra dagen
Det positive hovedbudskab fra dagen er, at de 24 erhvervsledere og 10 komponister er enige om, at musik rummer et stort uudnyttet kommercielt potentiale. Dette bakkes op af de to hjerneforskere. Spørgsmålet er blot, hvordan man helt konkret skal indfri det uudnyttede potentiale? 

 Dreamer's Circus leverede en flot performance på Superliga Soundboardet.    Foto: Carsten Andersen

Dreamer's Circus leverede en flot performance på Superliga Soundboardet. 
Foto: Carsten Andersen


Dagens Superliga Soundboard vol.2

Dagens Superliga Soundboard vol.2

 Skrevet af kommunikationsassistent, Jenny Knutsen

Skrevet af kommunikationsassistent,
Jenny Knutsen


En utrolig spændende dag

Dagens Superliga Soundboard bød på god stemning, fængende musik og spændende diskussioner. 

Bandet Dreamer’s Circus åbnede arrangementet med skånsk vals og høj energi, hvorefter hjerneforsker Peter Vuust fortalte gæsterne om, hvad musikken rent faktisk gør ved vores hjerner. 

Hjerneforskerens pointer
Vi fandt ud af, at musik er i stand til at lege med vores forventninger, og at flere teorier bygger på, at musik kan være godt for vores overlevelsesevne. Darwin har for eksempel opstillet en hypotese om, at musik giver os en bedre chance for at føre vores gener videre, ligesom påfuglene, der strutter med deres flotte fjer for at finde en mage. En anden teori går ud på at musik danner bånd og følelser mellem individer i en gruppe. Og dét er interessant for erhvervslivet.

Erhvervslivet lærte meget
Hvis musik kan være med til at skabe stærkere sammenhold i virksomheder, kan det føre flere positive resultater med sig. Som repræsentant for sit bord stillede administrerende direktør for ISS, Jeff Gravenhorst, sig op for at levere en opfordring til erhvervslivets “gamle”, traditionelle virksomheder til at blive mere kreative og tænke musik ind i organisationernes hverdag. Harald Nyborgs direktør, Erling Daell, fortalte, at hans virksomhed har testet musik på forskellige områder, bl.a. inden for salg og medarbejderproduktivitet. Her har de fundet ud af, at der er en direkte sammenhæng mellem musik, omsætning og ikke mindst god stemning i medarbejderkredsen. Så som kommunikationsdirektør Jeanette Fangel Løgstrup fra Danske Bank påpegede, ligger der stort potentiale i lydstrategier. Virksomheder skal bare turde være mere kreative. 

 Jeff Gravenhorst & Flemming Lindeløv

Jeff Gravenhorst & Flemming Lindeløv

 Hjerneforsker Peter Vuust

Hjerneforsker Peter Vuust

Afrunding på dagen
Dagen blev afrundet med fantastisk flygelmusik spillet af komponist og sangskriver, Claudio Passilongo, efterfulgt af kaffe og networking i de flotte lokaler på Nimb. Vi er meget tilfredse med hvordan dagen er gået, og håber på at budskabet om musikkens værdi fortsætter at sprede sig. Vi glæder os allerede til næste Superliga Soundboard!


Erhvervslivets møde med komponister

Erhvervslivets møde med komponister

Nu på torsdag den 10. dec kl. 12.30 afholder vi vores stort anlagte erhvervskonference – vores Superliga Soundboard vol.2 – på Nimb i Tivoli.


 Skrevet af Director of Business Development, Jens F. Kofoed

Skrevet af Director of Business Development, Jens F. Kofoed

Her byder vi erhvervsledere fra bl.a. ISS og Mærsk samt MF’ere og førende forskere
op til dans.

En dans, hvor vi svinger taktstokken og slår tonen an i debatten. Vi ønsker at åbne erhvervslivets ører for musikkens kommercielle potentiale.

Bygger bro mellem industrier
Som Director of Business Development arbejder jeg hver dag på at bygge bro mellem erhvervslivet og vores 2600 medlemmer, og vores Superliga Soundboard er skabt for
at facilitere det direkte møde mellem parterne. 

Målet er at sikre, at virksomhederne kan spille på flere strenge i den kommercielle værdiskabelse.


"Musik kan skabe kommerciel værdi
for virksomheder"


Konferencens tema

Torsdagens tema bliver: ”Hvordan kan musik skabe værdi i virksomheder?”
Vi ved fra videnskaben, at musik kan gøre en markant forskel for det enkelte menneske, hvis den anvendes rigtigt. Det er nemlig ikke lige gyldigt, hvordan man strategisk anvender musik i organisationer. 

Udvikl morgendagens medarbejder
Musik kan medvirke til at udvikle morgendagens medarbejder. Min personlige ambition for musikken er, at den som minimum indtænkes i HR-arbejdet på linje med fitness, firmasport samt lækker og sund mad til medarbejderne.

For 15 år siden var det utænkeligt, at en virksomhed skulle have eget fitnessrum. Nu har medarbejderne fået stimuleret muskelimpulserne, og jeg mener, at det er tid til at stimulere de kreative impulser i hjernen, så medarbejderne bliver mere produktive. 

Et strategisk samarbejde
MusicBusiness 2020 slår på tromme for et strategisk samarbejde, der kan gavne begge parter. Erhvervslivet kan profitere af målrettet anvendelse af lyd og musik, og dét kan komponisterne levere.

På torsdag tager vi endnu et spadestik i bestræbelserne på at bygge broen og anvise, hvordan komponister og virksomheder krydser den i fællesskab.


Sådan forløb vores første
Superliga Soundboard:


Pitching Session i september

Pitching Session i september

Har du en spændende idé eller et interessant koncept, som du gerne vil have afprøvet inden du går videre til en virksomhed?    

Så er en Pitching Session hos MusicBusiness 2020 muligvis dét, som du går og mangler!

En Pitching Session er en generalprøve på en salgssituation i en virksomhed.
Derfor kan det være en god lejlighed til at afprøve en idé eller et koncept og få en fornemmelse for, hvordan det er at præsentere kort, præcist og engagerende i en "eksamenslignende" situation.
Du får efterfølgende en kort feedback fra forretningsudvikleren, coachen og netværksfacilitatoren fra MusicBusiness 2020, og kan herfra vurdere om du er klar til at gå videre med idéen eller om den skal finpudses yderligere.

MusicBusiness 2020 har allerede holdt sin første Pitching Session, og 4 meget forskellige projekter blev præsenteret for MB2020 folkene. Der var både et globalt streaming event, en idé til en engelsksproget TV-serie og 2 koncepter inden for musik og sundhed.

Hvis du har en lignende idé eller måske en helt anderledes, kan du være den næste til at få testet den hos os – inden du står over for en potentiel køber.  

Når vi kigger på din idé bruger vi en skabelon for de 3 ting, vi mener vigtigst for at den lykkes: Vejen, potentialet og sandsynligheden.

Derfor skal både din idé og din præsentation være gennemarbejdet og professionel, og - som det ville være ved en præsentation i en virksomhed - er det dig alene, der har ansvaret for at teknikken spiller og tidsrammen overholdes.

Hvis idéen er fuldstændigt klar til at blive sparket ud over rampen, står forretningsudvikler Jens Kofoed klar til at hjælpe dig med at booke møder med relevante virksomheder. Og trænger din idé til lidt mere kærlighed inden den er flyveklar kan du arbejde videre med den hos vores coach, Bjørg Hedelykke eller i et af vore 2 netværk.

 Netværksfacilitator, Asger J. Steenholdt

Netværksfacilitator, Asger J. Steenholdt


Skriv til Netværksfacilitator Asger
Steenholdt på as@mb2020.dk og få tilsendt Pitching Manualen, og få tips og tricks til at komme videre med dit projekt – eller meld dig til næste Pitching Session, som er:

Mandag d. 28. september
kl. 13:00-15:00

Vi glæder os til at se og høre om din idé!
NB! Tilbuddet gælder alle medlemmer af DJBFA og DKF.

 Session på tagterassen

Virksomheds GrandPrix

Virksomheds GrandPrix

 Skrevet af Viggo Steincke

Skrevet af Viggo Steincke

Komponist Viggo Steincke fortæller om sit møde:


Jeg forberedte på mødet med de tre virksomheder:  Idéklinikken, Nordjyllands Trafikselskab og Comwell Sport. Men kun ved at nærlæse deres respektive websites, da hverken det musikalske eller det tekstlige skulle forberedes.
Opgaven bestod netop i at inddrage medarbej-
derne i alle dele af processen.

Selvom de tre virksomheder er ligeså forskellige som nat og dag, har de et fælles kendetegn: Ønsket om altid at være på forkant med udviklingen.

Det handler med andre ord om kreativitet og innovation. Jeg tror på, at de mentale processer, som ligger bag skabelse af et musikalsk værk, er sammenfaldende med dem, som medarbejderne skal benytte for at udvikle deres virksomhed.

Under normale omstændigheder, arbejder komponister og tekstforfattere oftest sammen i små teams. Da vi skulle skrive sange, var vi i virksomhederne mellem 12 og 18 mennesker, og måtte derfor splitte op i mindre grupper for at få inkluderet alle bedst muligt. Vi snakkede om de forskellige roller, der skulle til for at et team fungerer optimalt, og hvordan man kunne skifte i mellem rollerne: Den kreative, den understøttende og den strukturelle.

For at sætte gang i skriveprocessen bad jeg medarbejderne om at forestille sig et scenarie, hvor deres virksomhed var lukningstruet. I stikordsform og korte sætninger skulle det fortælle ledelsen, hvorfor de skulle holde fast i virksomheden og dens medarbejdere.

Musikalsk set har jeg stor glæde af kalimbaen, som jeg typisk stemmer i en pentaton skala. Kalimbaen er et afrikansk instrument, som alle og enhver kan finde ud af at spille på. Selv bruger jeg den, hvis en melodi driller eller kreativiteten strejker. 

Deltagerne kom således helt ind i musikkens maskinrum. Jeg startede typisk med at foreslå en tone, og jeg bad derefter en af deltagerne om at finde de næste.

Ideklinikken er en selvstændig enhed under region Nordjyllands sygehusvæsen. De er vant til at arbejde med andres ideer, men hvad med deres egne? Der var tydeligvis mange strukturelle personer, som ventede på ord og toner, de kunne forholde sig til. Men inden dagen var omme, kom de op med en frisk sing-a-long sang, som de efterfølgende arbejdede videre med selv.

Nordjyllands Trafikselskab er meget mere end blot et regionalt selskab. De eksporterer deres viden om logistik til både Istanbul og USA. Sangen fik dog et nationalt tilsnit, hvor omkvædet "check ind, check ud" stadigvæk klinger som sød musik i ørerne."

4bcf6a_d690a2ba0aa74e7e8e31c7a7207ea37c.jpg

Comwell Sports indgangsreplik var: "Vi deltager for at vinde". De måtte dog nøjes med en velfortjent 2. plads. Sangen skifter mellem melodiske vers og et rapomkvæd. Sædvanligvis gør man det modsatte I popmusik: Rap i versene og et melodisk, sunget omkvæd. Men Comwell Sport følger ikke strømmen, de går hellere deres egne veje.

Firma Grand Prix var et meget vellykket arrangement, som efter min overbevisning, klart beviser, at musikken er et effektivt værktøj i HR sammenhænge og til virksomhedsbranding og udvikling.


Virksomheds GrandPrix

Virksomheds GrandPrix

Komponist Anna Lidell fortæller om sit møde med virksomhederne NEBULA, Asetek og Uggerhøj Biler.

 Skrevet af Anna Lidell

Skrevet af Anna Lidell

Jeg sidder i flyet på vej til Ålborg og ved ikke rigtig hvad jeg skal forberede mig på. Jeg prøver at beskrive et scenarie for mig selv:


Jeg ankommer i lufthavnen og bliver hentet af Jens Kruhøffer fra virksomheden NEBULA, en mindre enklave af kreative virksomheder. Facebook minder mig kærligt om, at jeg har mødt Jens til en cross-media konference for nogle år siden. Jeg gætter på, at dette bliver en god start, unge kreative som driver selvstændig virksomhed – måske minder de om mig selv. Når jeg kommer frem sidder der en flok, måske ti, måske to, spændte mennesker, som ikke aner hvad de skal kastes ud i. Jeg overvejer hvordan, jeg vil præsentere mig selv. Hvilken side af mig selv skal jeg understrege (skal jeg sige noget sjovt eller bare lade være med overhovedet at prøve?)… det skal i hvert fald være kort, præcist og imødekommende. Måske noget i retning af

"Hej, jeg hedder Anna Lidell og glæder mig til at være med til at skrive jeres melodi grand prix hit! Vi skal nok nå at lære hinanden at kende, men jeg kan lige kort præsentere mig, hvorefter jeg gerne vil høre lidt om jer. Jeg er producer og sangskriver og selvstændig ligesom jer. Jeg komponerer musik til film, indspiller og producerer artister, underviser i elektronisk musik og har to bands, som jeg indspiller og spiller med. Mit hovedinstrument er guitar, sang og computer. Måske kunne en af jer tænke sig at fortælle kort om NEBULA?”
Allerede dette er ALT for langt!

Måske derfor sagde jeg bare hej og herefter fløj timerne overraskende hurtigt. Efter en brainstorm over genrer er NEBULA blevet internt enige om at lave et nummer i 8-bit genren med rap og måske en smule dupstep (fire timer, intet problem!). To begyndte at skrive rap imens to lavede track og synths med mig. Jeg gik lidt frem og tilbage imellem de to grupper og to timer senere havde vi et hit. Resten af tiden blev derfor brugt at lære sangen udenad og tale om eventuelle outfits.

blog_grandprix_annalidell.jpg

Fra NEBULAs hold på fire var næste dag noget helt andet, i Asetek var de 12 medarbejdere. Chefen forklarede at de nok ikke kunne få alle til at holde 'fri' fra arbejdet i fire timer, så jeg foreslog at vi startede i samlet flok, hvorefter vi kunne opdele alle i mindre grupper og lade nogen skrive tekst, andre melodi osv. Det endte dog alligevel med at alle 12 medarbejdere blev alle fire timer ud. Sangen blev skrevet i excelark! Det har jeg aldrig oplevet før, vi fik igen skrevet en sang indenfor de første godt to timer, og kunne derefter opdele vers og omkvæd i grupper så det blev et ægte mænd/kvinder call-response firserdisco-hit med et glimt i øjet!

Sidste dag var med Uggerhøj Biler, og hvis jeg troede at jeg – nu efter to vellykkede workshops – vidste hvad der skulle ske, kunne jeg godt tro om. En af medarbejderne ringede nemlig aftenen før og sagde at han allerede havde skrevet et udkast til en sang. Det fjernede sangskrivningsdelen som teambuilding fra workshoppen og jeg måtte derfor finde ud af hvad de fire timer skulle bruges til.

Vi mødte op på mekanikerværkstedet til morgenmad og sang en morgensang sammen. Jeg fik igen alle til at nævne stikord og sætninger om virksomheden, for at alle blev en del af den skabende proces. Derefter spillede den musikalske medarbejder Daniel sin sang fra aftenen før. Jeg brugte i stedet størstedel af tiden på at gå på jagt efter bildæk og reservedele, der kunne give lyd. Den ældste medarbejder spillede harmonika, og de to musikalske medarbejdere swingede gevaldigt. 

TV2 Nord kom forbi, lige da jeg fik dem til at lave forskellige sangøvelser, f.eks. at synge og lave armbøjninger, så de rigtig kunne råbe igennem samtidig med at de slog på olietønder og dæk. Det var trods alt en ægte sørøversang de havde skrevet, og det skulle kunne høres!Og jeg skal love for at de brølede igennem. De vandt derfor også Firma Grand Prix 2015 og fejrede sejren på scenen med pallietbomber og Ivan Pedersen som konferencier!

blog_grandprix_nebula.jpg


Virksomheds GrandPrix

Virksomheds GrandPrix

Komponist Anders Graae coachede de tre virksomheder, PixelArt, Jomfru Ane Gade Foreningen & Elmelund.

Sidstnævnte virksomhed greb i den grad muligheden 

– og udnyttede det musikalske indspark bragt af Virksomheds Grand Prixet til dets fulde. Udover de sociale og kreativitets stimulerende udfordringer forbundet med optakten og selve showet, valgte Elmelund efterfølgende at indspille sangen i et studie i Aarhus sammen med Anders Graa (+ lydmand og fotograf). 

"Det var en fantastisk sjov dag og resulterede i både video og sang, vi vil bruge i vores telefonsystem fremover."
– Anette Tøfting, Elmelund.

"Som udgangspunkt er vi altid op for en udfordring og da vi blev spurgt var vi i højt humør og med gå på mod. Vores musikalske talent er ikke stort, men da Anders Graae tog sin entré hos os, blev vi indenfor kort tid alle engagerede og alle var med i processen og det skabte en enorm stemning i hele teamet. Med alt dette synes vi overall, med et udgangspunkt i sjov og ballade, at vi har fået enormt meget ud af at være med, både på internt plan, men endda også på det rent professionelle." 
– Gitte Hansen, PixelArt.

PixlArt er på nuværende tidspunkt ved at skabe økonomi omkring et projekt vedrørende Musik og kunst. 


Comwell Sport tilslutter sig ligeledes koret af tilfredse deltager med denne udtalelse:

”Vi havde et fantastisk forløb med Dansk Firma Grand Prix 2015, som havde et lækkert professionelt set-up hele vejen rundt. Deltagelsen var et frisk pust til vores virksomhed, og har rystet vores afdelinger sammen på en anderledes og kreativ måde. Vi deltager meget gerne i et nyt forløb, og næste gang tager vi guldet!” 
– Comwell Sport, Rebild Bakker